Skontaktuj się z nami

Związek Nauczycielstwa Polskiego
Okręg Podlaski

ul. Dobra 12
15-034 Białystok
Tel. (85) 653 76 33
Kom. 693 032 767
e-mail: podlaski@znp.edu.pl

Zapraszamy:
Poniedziałek 10:00 – 14:00
Wtorek 10:00 - 14:00
Środa 13:30 – 15:30
Czwartek 10:00 – 15:00
Piątek 10:00 – 14:00

Zaproszenie do udziału w V Otwartym Konkursie Poetyckim „Zło dobrem zwyciężaj”

14 czerwiec 2022

V OTWARTY KONKURS POETYCKI
IM. BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI
„Zło dobrem zwyciężaj”

Regulamin konkursu:

I Organizatorzy

• Burmistrz Suchowoli
• Parafia p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Suchowoli
• Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli
• Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli
• Fundacja im. ks. Jerzego Popiełuszki na rzecz Liceum Ogólnokształcącego w Suchowoli

II Przedmiotem konkursu jest

• poezja dotycząca osoby bł. ks. Jerzego Popiełuszki
• poezja ukazująca dobro, piękno i najważniejsze prawdy dotyczące relacji międzyludzkich, oparta na nauczaniu bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

III Zasady uczestnictwa

• wprowadza się następujące kategorie konkursowe:
– dzieci i młodzież do lat 18 (na dzień składania prac)
– osoby pełnoletnie
– mieszkańcy Gminy Suchowola

• w konkursie mogą uczestniczyć osoby zrzeszone i niezrzeszone w stowarzyszeniach twórczych, a przesłane utwory nigdzie dotychczas niepublikowane, nienagradzane i niewysłane na inne konkursy do czasu zakończenia tego
• zestaw obowiązkowy złożony z 3 wierszy (w tym jeden – obowiązkowo – dotyczący osoby ks. Jerzego) należy przesłać w 3 egzemplarzach (każdy wiersz na formacie A4)
• zestaw powinien być podpisany pseudonimem (godłem), taki sam powinien być umieszczony na małej kopercie, w której znajdzie się informacja o autorze (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, numer telefonu, ewentualnie adres poczty elektronicznej oraz krótka notka biograficzna). Na kopercie prosimy także umieścić kategorię konkursową
• prace konkursowe należy dostarczyć do 30 września 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego)
na adres:
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli
Plac Kościuszki 13, 16-150 Suchowola
tel. 85 7124 053

IV. Nagrody

Kategorie – dzieci i młodzież do lat 18
• miejsca I – III nagrody rzeczowe
• dwa wyróżnienia rzeczowe
Kategoria – osoby pełnoletnie:
• I nagroda – wysokości 600 zł,
• II nagroda – wysokości 500 zł,
• III nagroda – wysokości 300 zł,
• trzy wyróżnienia po 200 zł,
• wyróżnienia rzeczowe,
Przewidywane są także nagrody specjalne: m.in. Burmistrza Suchowoli za najlepszy zestaw w kategorii mieszkańcy Gminy Suchowola, Ks. Proboszcza Parafii p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Suchowoli, Fundacji im. ks. Jerzego Popiełuszki na rzecz Liceum Ogólnokształcącego oraz Przewodniczącego Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” Józefa Mozolewskiego. Organizator zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.

Nagrody i wyróżnienia należy odebrać osobiście (lub przez osobę upoważnioną) w dniu podsumowania konkursu, tj. 11 listopada 2022 r. Nagrody nie będą wysyłane osobom nieobecnym na podsumowaniu konkursu.

V. Postanowienia końcowe

• uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się w dniu 11 listopada 2022 r. w Suchowoli
• laureaci zostaną zawiadomieni i zaproszeni do udziału w uroczystości wręczenia nagród
• organizatorzy nie zwracają nadesłanych utworów i zastrzegają sobie prawo do prezentacji danych personalnych i zdjęć finalistów konkursu oraz nagrodzonych i wyróżnionych utworów, m.in. w wydawnictwie pokonkursowym
• zgłoszenie do udziału w konkursie jest jednoznaczne z oświadczeniem, że utwór jest własny, niepublikowany (w prasie, w wydawnictwach zwartych ani w Internecie), nienagradzany i niewysłany na inne konkursy do momentu opublikowania wyników w internecie
• nadesłanie prac konkursowych jest rozumiane jako akceptacja warunków regulaminu konkursu
• organizatorzy nie zwracają kosztów podróży, mogą jedynie zapewnić nocleg i wyżywienie.

Konkurs poetycki im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki 2022