Skontaktuj się z nami

Związek Nauczycielstwa Polskiego
Okręg Podlaski

ul. Dobra 12
15-034 Białystok
Tel. (85) 653 76 33
Kom. 693 032 767
e-mail: podlaski@znp.edu.pl

Zapraszamy:
Poniedziałek 10:00 – 14:00
Wtorek 10:00 - 14:00
Środa 13:30 – 15:30
Czwartek 10:00 – 15:00
Piątek 10:00 – 14:00

XII Kresowy Zjazd Nauczycieli „Młodzi, twórczy, aktywni…” w Sokółce

14 czerwiec 2022

W dniach 10-12 czerwca 2022 r. w Hotelu „Kalinowski” w Sokółce odbył się XII Kresowy Zjazd Nauczycieli „Młodzi, twórczy, aktywni…” zorganizowany przez Oddział ZNP w Sokółce oraz Klub Młodego Nauczyciela. W Zjeździe uczestniczyło 60 osób. Do Sokółki przyjechali młodzi nauczyciele z Koszalina, Gdańska, Gdyni, Olsztyna, Ostródy, Giżycka, Płońska, Białegostoku, Moniek i Grajewa. Honorowy patronat nad Zjazdem objęła Burmistrz Sokółki – Pani Ewa Kulikowska, a patronat medialny – Tygodnik Społeczno-Oświatowy „Głos Nauczycielski”.

Wśród zaproszonych gości byli: prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego – kol. Sławomir Broniarz, prezes Okręgu Podlaskiego ZNP – kol. Andrzej Gryguć, przewodniczący Centralnego Klubu Młodego Nauczyciela – kol. Szymon Lepper, sekretarz redakcji „Głosu Nauczycielskiego” – Anna Wojciechowska. Na uroczystość przybył również Adam Kowalczuk – zastępca Burmistrza Sokółki, który  mówił między innymi o roli samorządów w finansowaniu oświaty, zaakcentował też fundamentalną rolę nauczycieli w procesie nauczania i wychowania młodego pokolenia. Prezes ZNP omówił aktualną sytuację  w oświacie i Związku. Andrzej Gryguć  przedstawił prezentację pt. ”Oczekiwania środowiska oświatowego wobec związków zawodowych”. Szymon Lepper mówił natomiast o perspektywach zawodowych młodych nauczycieli.

W drugim dniu Zjazdu odbyły się wykłady i warsztaty prowadzone przez Mirosława Krajewskiego: „Jak motywujesz swojego ucznia?”,  „Wow! Mój uczeń!”, „Jak radzić sobie z emocjami uczniów? Pomysły na konkretne działania­”. Po południu uczestnicy Zjazdu zwiedzili centrum Sokółki oraz Muzeum Ziemi Sokólskiej. Następnie udali się na wycieczkę na trasie Sokółka – Wyżary. Podziwiali piękno przyrody w Nadleśnictwie Waliły.  Odbyli spacer ścieżką edukacyjną, która przy pomocy tablic dydaktycznych, opowiada o występujących na Podlasiu roślinach, zwierzętach i owadach. Odwiedzili leśną galerię „Drugie życie drzew” zaprojektowaną przez studentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz członków Grupy Nowolipie. Była to niezapomniana wizyta w tym urokliwym rejonie Puszczy Knyszyńskiej.

XII Kresowy Zjazd Nauczycieli to ważne wydarzenie organizowane przez Oddział ZNP w Sokółce, które konsoliduje środowisko młodych nauczycieli z całej Polski, stwarza możliwość wymiany opinii, poglądów na temat sytuacji w oświacie.

Dziękujemy sponsorom i wszystkim osobom zaangażowanym w organizację Zjazdu.

Ze związkowym pozdrowieniem

Anna Bednarczyk – prezes Oddziału ZNP w Sokółce

Elwira Zabłocka – przewodnicząca Klubu Młodego Nauczyciela w Sokółce

Zobacz zdjęcia