Skontaktuj się z nami

Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Okręgu Podlaskiego

ul. Dobra 12
15-034 Białystok
Tel. (85) 653 76 33
Kom. 693 032 767
e-mail: podlaski@znp.edu.pl

Zapraszamy:
Poniedziałek 9:00 – 13:00
Wtorek 10:00 – 14:00
Środa 10:00 – 12:00
Czwartek 10:00 – 15:00
Piątek 10:00 – 15:00

VIII Międzyokręgowe Spotkanie Szkoleniowe KMN oraz II spotkanie SEiR w ramach „ścieżki międzypokoleniowej”

3 marca 2016

W dniach 26-28 lutego 2016r. w związkowym hotelu LOGOS w Augustowie odbyło się już VIII Międzyokręgowe Spotkanie Szkoleniowe Klubów Młodego Nauczyciela w ramach współpracy pomiędzy Okręgiem Podlaskim ZNP oraz Okręgiem Warmińsko-Mazurskim ZNP. W tym samym czasie odbyło się również II spotkanie członków KMN z Okręgową Sekcją Emerytów i Rencistów w ramach tzw. „ścieżki międzypokoleniowej”.

Wśród zaproszonych gości udział wzięli:
Krzysztof Baszczyński – Wiceprezes Zarządu Głównego ZNP
Janusz Koziński – Prezes Okręgu Warmińsko-Mazurskiego ZNP
Andrzej Gryguć – Prezes Okręgu Podlaskiego ZNP
Maria Jędryczkowska – Wiceprzewodnicząca Krajowej Sekcji Emerytów i Rencistów
Maciej Sikut – Przewodniczący Centralnego Klubu Młodego Nauczyciela
Krzysztof Stradomski – Specjalista ds. prawnych ZG ZNP
Obecni byli również członkowie Zarządu OKMN, przedstawiciele oddziałowych KMN oraz członkowie OSEiR. Łącznie w szkoleniu udział wzięło ponad 70 osób.
Nasz Okręg reprezentowali przedstawiciele KMN z Bielska Podlaskiego, Brańska, Grajewa, Moniek, Sejn oraz Międzygminnego Oddziału ZNP Białystok Powiat.

Tematyka szkoleń była następująca:
1. Aktualności w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty (kol. K. Baszczyński)
2. Czas pracy nauczyciela w świetle przepisów prawnych (K. Stradomski)
3. Nawiązywanie, zmiana i rozwiązywanie stosunku pracy nauczyciela (K. Stradomski)
4. Pozyskiwanie środków unijnych w oświacie (A. Fidurska)
5. Procedura udzielania urlopów zdrowotnych dla nauczycieli (kol. J. Kałmucki)

Oprócz interesujących tematów poruszanych podczas szkolenia, uczestnicy spotkania skorzystali również z wycieczki po Wigierskim Parku Narodowym, a wieczorem odbył się konkurs muzyczny KARAOKE.

Zarząd OKMN

Zobacz zdjęcia