Skontaktuj się z nami

Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Okręgu Podlaskiego

ul. Dobra 12
15-034 Białystok
Tel. (85) 653 76 33
Kom. 693 032 767
e-mail: podlaski@znp.edu.pl

Zapraszamy:
Poniedziałek 9:00 – 13:00
Wtorek 10:00 – 14:00
Środa 10:00 – 12:00
Czwartek 10:00 – 15:00
Piątek 10:00 – 15:00

Szkolenie członków Klubu Młodego Nauczyciela

15 grudnia 2017

Dnia 2 grudnia 2017 r. w Augustowie odbyło się spotkanie szkoleniowe członków Klubu Młodego Nauczyciela z Okręgu Podlaskiego ZNP. W szkoleniu udział wzięli również koledzy i koleżanki z Oddziału ZNP w Ełku.

Jednym z punktów spotkania było omówienie zasad, głównych założeń i tematyki zjazdów Akademii Młodego Związkowca, które przedstawiły kol. Elwira Zabłocka (Oddział ZNP w Sokółce) oraz Ewa Gołek (Oddział ZNP w Ełku).

W drugiej części spotkania odbyło się szkolenie na temat: „Nawiązanie i ustanie stosunku pracy z nauczycielem”, które poprowadził Pan Dariusz Grzymkowski – Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy w Ełku. Pan Dariusz w swojej prezentacji dokładnie omówił sposób nawiązywania i rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem na każdym stopniu awansu zawodowego, z uwzględnieniem aktualnych przepisów prawa. Po zakończeniu prelekcji z chęcią udzielał odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników szkolenia.

Zobacz zdjęcia