Skontaktuj się z nami

Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Okręgu Podlaskiego

ul. Dobra 12
15-034 Białystok
Tel. (85) 653 76 33
Kom. 693 032 767
e-mail: podlaski@znp.edu.pl

Zapraszamy:
Poniedziałek 10:00 – 16:00
Wtorek 9:00 – 16:00
Środa 9:00 – 17:00
Czwartek 9:00 – 16:00
Piątek 9:00 – 15:00

Regulamin Konkursu na Aforyzm i Fraszkę im. Eugeniusza Szulborskiego „Satyrbia 2019”

31 stycznia 2019

Regulamin Konkursu na Aforyzm i Fraszkę

im. Eugeniusza Szulborskiego „Satyrbia 2019”

 

OrganizatorzyNauczycielski Klub Literacki w Białymstoku, Zarząd Okręgu Podlaskiego ZNP.

Zasady uczestnictwa:

  1. Konkurs ma charakter otwarty.
  2. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu do 30 utworów niepublikowanych w żadnej formie w trzech egzemplarzach maszynopisu lub wydruku komputerowego. Mogą to być wyłącznie fraszki, wyłącznie aforyzmy, ewentualnie aforyzmy i fraszki. Należy je wysłać na adres: Nauczycielski Klub Literacki przy Zarządzie Okręgu Podlaskiego ZNP, ul. Dobra 12, 15-034 Białystok, z dopiskiem na kopercie: „Satyrbia 2018”.
  3. Tematyka utworów dowolna.
  4. Prace należy opatrzyć godłem, a w zaklejonej kopercie podać godło, imię i nazwisko, adres, telefon i zawód.

TerminyNadsyłanie utworów do 15 marca 2019 r., ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas Nauczycielskich Spotkań Literackich 25 maja 2019 r. w Białymstoku.

Nagrody: Dyplomy, nagrody rzeczowe

Ustalenia dodatkowe: Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i zastrzegają sobie prawo druku bez wypłacania honorariów autorskich. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości. Osoby przystępujące do konkursu wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w publikacjach i ogłoszeniach wyników w myśl ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr. 133/97 poz. 883. Nadesłanie wierszy na Konkurs oznacza , iż uczestnik jest autorem nadesłanych tekstów i nie narusza praw osób trzecich.

Kontakt:

Okręg Podlaski ZNP – 693 032 767, podlaski@znp.edu.pl