Skontaktuj się z nami

Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Okręgu Podlaskiego

ul. Dobra 12
15-034 Białystok
Tel. (85) 653 76 33
Kom. 693 032 767
e-mail: podlaski@znp.edu.pl

Zapraszamy:
Poniedziałek 9:00 – 13:00
Wtorek 10:00 – 14:00
Środa 10:00 – 12:00
Czwartek 10:00 – 15:00
Piątek 10:00 – 15:00

V Międzyokręgowe spotkanie Klubów Młodego Nauczyciela

29 listopada 2014

W dniach 24-26.10.2014r. w Hotelu LOGOS w Augustowie odbyło się V Międzyokręgowe Szkolenie Klubów Młodego Nauczyciela Okręgu Podlaskiego i Okręgu Warmińsko – Mazurskiego.

Na spotkaniu obecni byli: Wiceprezes ZG ZNP kol. G. Gruchlik, Prezes Okręgu Warmińsko-Mazurskiego – kol. J. Koziński, Prezes Okręgu Podlaskiego – kol. A. Gryguć, Przewodniczący Centralnego Klubu Młodego Nauczyciela – kol. G. Górski oraz przedstawiciele KMN z poszczególnych Okręgów.

Podczas trzydniowego spotkania młodzi nauczyciele uczestniczyli w warsztatach i szkleniach tj: Mobbing w pracy czy Metodologia działań KMN – oczekiwania młodych nauczycieli i ich problemy w codziennym funkcjonowaniu w szkole i w związku zawodowym. Nie zabrakło także wystąpienia kol. G. Gruchlika, który przedstawił zebranym zmiany przygotowane przez resort oświaty oraz kol. G. Górskiego, który podsumował dotychczasową pracę Centralnego Klubu Młodego Nauczyciela.

                                                                                                           Anna Geniusz

Przewodnicząca OKMN