Skontaktuj się z nami

Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Okręgu Podlaskiego

ul. Dobra 12
15-034 Białystok
Tel. (85) 653 76 33
Kom. 693 032 767
e-mail: podlaski@znp.edu.pl

Zapraszamy:
Poniedziałek 9:00 – 13:00
Wtorek 10:00 – 14:00
Środa 10:00 – 12:00
Czwartek 10:00 – 15:00
Piątek 10:00 – 15:00

Międzyokręgowe Spotkanie KMN w Łodzi

19 kwietnia 2016

W dniach 16 – 17.04.2016 r. w Łodzi odbyło się Międzyokręgowe Spotkanie Klubów Młodego Nauczyciela zorganizowane przez kluby z województw: mazowieckiego, opolskiego i łódzkiego.  Nasz okręg reprezentowali przedstawiciele Okręgowego Klubu Młodego Nauczyciela oraz członkowie oddziałowego KMN z Sokółki.

Pierwszego dnia odbyły się warsztaty coaching’u prowadzone przez Joannę Biskup pod hasłem: Nauczyciel w roli coucha. Szczegółowo została omówiona zasada jego działania oraz sposoby zastosowania w szkole, wśród uczniów.

Kolejny dzień został przeznaczony na omówienie aktualnych zmian w edukacji, na wszystkich etapach kształcenia. Omówione zostały zmiany proponowane i wprowadzone przez rząd w przedszkolach, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz dotyczące kształcenia specjalnego. Na zakończenie głos zabrał Wiceprezes ZG ZNP kol. Krzysztof Baszczyński, który podsumował obecną sytuację w oświacie.

Zobacz zdjęcia