Skontaktuj się z nami

Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Okręgu Podlaskiego

ul. Dobra 12
15-034 Białystok
Tel. (85) 653 76 33
Kom. 693 032 767
e-mail: podlaski@znp.edu.pl

Zapraszamy:
Poniedziałek 9:00 – 13:00
Wtorek 10:00 – 14:00
Środa 10:00 – 12:00
Czwartek 10:00 – 15:00
Piątek 10:00 – 15:00

Międzyokręgowe Spotkanie KMN. Spotkanie z SEiR w ramach „ścieżki międzypokoleniowej”

20 stycznia 2020

W dniach 06-08.12.2019 r. w Augustowie odbyło się spotkanie szkoleniowe Klubów Młodego Nauczyciela z Okręgu Podlaskiego i Okręgu Warmińskiego. W  spotkaniu udział wzięło 47 osób. Prezes Okręgu Warmińsko – Mazurskiego, kol. Janusz Koziński, przedstawił prawa i obowiązki nauczyciela wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty. Głównym punktem tej części szkolenia były zmiany, które zaszły w prawie oświatowym w ostatnim czasie. Przedstawił potrzeby komunikacyjne pomiędzy szkołą, nauczycielami i ZNP. Tematem ostatniego szkolenia, prowadzonego przez Prezesa Okręgu Podlaskiego ZNP, kol. Andrzeja Grygucia było omówienie zmian w Statucie ZNP oraz  wniosków po 42. Krajowym Zjeździe Delegatów. Podczas szkolenia nauczyciele wymieniali się swoimi poglądami i doświadczeniami.

Istotnym elementem spotkania była kontynuacja „ścieżki międzypokoleniowej”, podczas której młodzi nauczyciele z obu Okręgów mogli uczestniczyć wspólnie z emerytami w kreatywnych warsztatach oraz wymienić się doświadczeniami oraz poglądami dotyczącymi zmian w edukacji, a także bieżącej sytuacji nauczycieli.

kol. Elwira Zabłocka

Przewodnicząca OKMN

Zobacz zdjęcia