Skontaktuj się z nami

Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Okręgu Podlaskiego

ul. Dobra 12
15-034 Białystok
Tel. (85) 653 76 33
Kom. 693 032 767
e-mail: podlaski@znp.edu.pl

Zapraszamy:
Poniedziałek 9:00 – 13:00
Wtorek 10:00 – 14:00
Środa 10:00 – 12:00
Czwartek 10:00 – 15:00
Piątek 10:00 – 15:00

Kresowy Zjazd Młodych Nauczycieli w Sokółce

4 czerwca 2015

28-30 maja w Sokółce odbył się VIII Kresowy Zjazd Nauczycieli „Młodzi, twórczy, aktywni…” Prelekcję rozpoczął Franciszek Potulski, były wiceminister MEN. Poruszył on temat subwencji oświatowych dla małych szkół oraz przekazywanie szkół stowarzyszeniom. Wypowiedział się również na temat bardzo aktualny, dotyczący sześciolatków wysyłanych do szkół.

Następnie głos zabrał ks. Dr hab. Andrzej Adamski, wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Przeprowadził on wykład na temat: ”Media społecznościowe w pracy nauczyciela”. Omówił zagrożenia płynące z korzystania z Internetu oraz sposoby, w jaki można im zapobiegać. Ze względu na wszechobecne telefony komórkowe, należy ustalić zasady, według których będzie można z nich korzystać na terenie szkoły. W szkole powinien również powstać szkolny program przeciwdziałania cyberprzemocy, procedury reagowania w przypadku jej wystąpienia oraz działania, jakie będą podjęte wobec ofiary oraz świadków.

Mgr Kamila Kwasik, asystentka na Uniwersytecie Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, przedstawiła: „Ciemne strony internetu i mediów społecznościowych; jak uniknąć pułapek”. Szczegółowo omówiła cechy generacji Z, która nadmiernie korzysta z technologii, a komputer, tablet, czy telefon nie mają przed nimi żadnych tajemnic. Zaznaczyła także, że jest to pokolenia zdecydowanie bardziej zajęte niż pokolenie ich rodziców, ale również bardziej kontrolowane przez swoich opiekunów. Przedstawione zostały także mechanizmy popychające młodych ludzi do korzystania z social media oraz cały świat social media, poczynając od blogów, poprzez fora dyskusyjne, po portale.

,,Stres, wypalenie zawodowe oraz trudne emocje w pracy nauczyciela, jak sobie radzić” oraz ,,Jak zachęcić rodziców do współpracy ze szkołą ,- wypracowanie szkolnej strategii współpracy”-  prelekcje przeprowadzone przez Hannę Zienkiewicz, trenera Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Szczegółowo zostały tu omówione objawy stresu oraz sposoby radzenia sobie z nim. Powody powstawania wypalenia zawodowego, jego objawy i sposoby zapobiegania. Wypalaniu się zawodowemu – podobnie jak stresowi – sprzyja zła atmosfera w środowisku pracy. Konflikty między nauczycielami, rywalizacja, przemoc psychiczna czy mobbing. Do czynników organizacyjnych, które negatywnie wpływają na jakość pracy można zaliczyć: zbyt dużą ilość obowiązków spoczywających na jednym pracowniku, przy braku adekwatnego wynagrodzenia, niewłaściwy styl kierowania placówką, nieuwzględniający środowiska czy potrzeb pracowników, przeciążenie, pośpiech. Wypalenie zawodowe jest często rezultatem pracy, która staje się formą bezbarwnej rutyny, pozbawionej jakichkolwiek twórczych akcentów.

Dobra relacja z rodzicami jest niezbędnym elementem potrzebnym przy kształtowaniu postaw oraz przyszłości młodych ludzi. Często nauczyciel spotyka się z rodzicami roszczeniowymi, nie wspierających nas w procesie dydaktycznym. Przedstawiono tu strategie, z których można skorzystać przy budowaniu odpowiednich relacji z rodzicami.

Jako ostatni zabrał głos wiceprezesa ZG ZNP Krzysztof Baszczyński, który od nowej kadencji wziął pod swoje skrzydła Kluby Młodego Nauczyciela. Omówił on obecną sytuację ZNP oraz przedstawił plany dotyczące KMN na najbliższe pięć lat. Poruszył również sprawę zmian w Karcie Nauczyciela.

Kolejny dzień rozpoczął się od wizyty na przejściu granicznym w Kuźnicy Białostockiej. Nauczyciele zapoznali się z pracą straży granicznej, jej zadaniami oraz obowiązkami. Mogli również z bliska obejrzeć technologiczne nowości wykorzystywane w walce z przestępcami i przemytem.

Następnie odwiedzili niewątpliwą atrakcję Podlasia, jaką jest Poczopek w nadleśnictwie Krynki. Przewodnik oprowadził nauczycieli po muzeum, a następnie po Silvarium, w którym z bliska mogli obejrzeć m.in.: zegary słoneczne oraz Park Megalitów.

Kolejnym elementem wycieczki był meczet w Kruszynianach, najstarszy, drewniany meczet tatarski w Polsce. Zwyczaje i tradycje tatarskie przybliżał Dżemil Gembicki. Na koniec odwiedzono również Mizar tatarski, na którym najstarsze groby pochodzą z XVII wieku. Dla porównania odwiedzono również meczet w Bohonikach, który mimo, że młodszy od poprzedniego zachwycał także spokojem i atmosferą.  po meczecie oprowadzał Imam Aleksander (Ali) Bazarewicz, który na koniec każdemu ze zwiedzających napisał imię po arabski. Zwiedzanie zakończono obiadem złożonym z: kołdunów oraz pierekaczewnika z mięsem oraz jabłkami.

W sobotę głos zabrała przewodnicząca Centralnego Klubu Młodego Nauczyciela, Aneta Mastalerz. Przedstawiła ona dotychczasowe osiągnięcia oraz plany na przyszłość, a wśród nich założenia najbliższego seminarium, które odbędzie się 8-9 czerwca w Warszawie. Ma ono na celu zwiększenie udziału młodych związkowców w pracach ciał decyzyjnych oraz przygotowanie do pełnienia odpowiedzialnych funkcji w organizacji. Założenia dotyczące filmów informacyjnych na temat Karty Nauczyciela oraz kampanii wizerunkowej nauczycieli, jak również utworzenie Akademii Młodego Związkowca.

Elwira Zabłocka

Przewodnicząca KMN w Sokółce

Zobacz zdjęcia