Skontaktuj się z nami

Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Okręgu Podlaskiego

ul. Dobra 12
15-034 Białystok
Tel. (85) 653 76 33
Kom. 693 032 767
e-mail: podlaski@znp.edu.pl

Zapraszamy:
Poniedziałek 9:00 – 13:00
Wtorek 10:00 – 14:00
Środa 10:00 – 12:00
Czwartek 10:00 – 15:00
Piątek 10:00 – 15:00

IX Międzyokręgowe Spotkanie KMN w Gdańsku

20 grudnia 2016

W dniach 25-27 listopada 2016r. w związkowym hotelu LOGOS w Gdańsku odbyło się IX Międzyokręgowe Spotkanie Szkoleniowe Klubów Młodego Nauczyciela w ramach współpracy pomiędzy Okręgiem Podlaskim ZNP oraz Okręgiem Warmińsko-Mazurskim ZNP. Wśród zaproszonych gości udział wzięli: kol. Krzysztof Baszczyński – Wiceprezes Zarządu Głównego ZNP, kol. Janusz Koziński – Prezes Okręgu Warmińsko-Mazurskiego ZNP, kol. Elżbieta Markowska – Prezes Okręgu Pomorskiego ZNP, Krzysztof Stradomski – Specjalista ds. prawnych ZG ZNP oraz członkowie zarządów KMN Okręgu Podlaskiego ZNP, Okręgu Warmińsko-Mazurskiego ZNP oraz Okręgu Pomorskiego ZNP.

Tematyka szkoleń była następująca:

  1. Skutki wprowadzania ustawy Prawo Oświatowe w zakresie stosunków pracy (K. Stradomski).
  2. Zadania i kompetencje Rady Pedagogicznej (E. Markowska).
  3. Bieżąca sytuacja w oświacie. Działania podejmowane przez ZNP (K. Baszczyński).
  4. Ustawa wprowadzająca przepisy Prawo Oświatowe – wybrane fragmenty (J. Koziński).

Zobacz zdjęcia