Skontaktuj się z nami

Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Okręgu Podlaskiego

ul. Dobra 12
15-034 Białystok
Tel. (85) 653 76 33
Kom. 693 032 767
e-mail: podlaski@znp.edu.pl

Zapraszamy:
Poniedziałek 9:00 – 13:00
Wtorek 10:00 – 14:00
Środa 10:00 – 12:00
Czwartek 10:00 – 15:00
Piątek 10:00 – 15:00

Debata Młodego Nauczyciela

14 kwietnia 2016

11 kwietnia 2016 r. w siedzibie ZG ZNP odbyło się spotkanie przedstawicieli Klubów Młodego Nauczyciela z terenu wszystkich Okręgów ZNP oraz Prezesów tych Okręgów. Zostało ono zorganizowane wspólnie z Zarządem Głównym Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Centralnym Klubem Młodego Nauczyciela. Nasz Okręg wspólnie z Prezesem  reprezentowała kol. Elwira Zabłocka.

Debatę rozpoczął Prezes ZNP Sławomir Broniarz, który wspólnie z wiceprezesem ZG ZNP Krzysztofem Baszczyńskim przedstawili „Aktualną sytuację w oświacie a politykę edukacyjną ZNP”. Odniesiono się do 6-latków w szkole, których brak w tym roku spowoduje powstanie pustego rocznika. Obecnie dotknie on tylko szkoły podstawowe, ale stopniowo będzie przesuwał się również na inne szczeble edukacyjne. Zatem na tą kwestę należy patrzeć nie tylko przez pryzmat swojego zatrudnienia, ale rozważyć to w kwestii dobra całego zawodu. Poruszony został także temat likwidacji godzin karcianych, co na chwilę obecną może dać ogromne możliwości wykorzystywania i nadużywania pracy nauczycieli. Wykonując większą liczbę obowiązków, w momencie kiedy więcej się od nas oczekuje i wymaga, moglibyśmy spodziewać się odpowiedniego wynagrodzenia za nasz wkład, jednak pani premier nie obrała żadnego stanowiska w tej kwestii. W momencie, kiedy nastąpi reforma w szkolnictwie zawodowym, pracę mogą stracić nauczyciele praktycznej nauki zawodu. Mimo, że prowadzone są konsultacji ekspercie czy debaty edukacyjne, nikt z rządzących nie bierze pod uwagę zdania ludzi, którzy w nich biorą udział, choć często przedstawiają ciekawe propozycje.

Jako kolejna wystąpiła, Dorota Michalak, starszy specjalista ds. prawnych ZPE ZG ZNP. Omówiła ona „Uprawnienie rady pedagogicznej w kontekście zmian w przepisach o czasie pracy nauczyciela”. Dyrektor szkoły nie może zlecić nauczycielowi realizowania zadań nieujętych w statucie szkoły. Rada pedagogiczna funkcjonuje w celu kontroli i doskonalenia jakości pracy szkoły w obszarze działań podejmowanych w stosunku do uczniów. Szczegółowo został przedstawiony także zakres kompetencji rady pedagogicznej, obowiązki i uprawnienia członka rady pedagogicznej oraz rozliczanie pracy nauczyciela.

„Rola członków Klubu Młodego Nauczyciela w organizacji związkowej” temat prowadzony przez prezydium CKMN ZNP: Anetę Mastalerz, Macieja Sikut, Julitę Depta. Przedstawiony został nowy regulamin KMN przyjęty przez ZG ZNP 16 grudnia 2015 r. Przeanalizowane zostały również ankiety dostarczone z okręgów przewodniczącej KMN, dzięki którym udało się zebrać informacje na temat współpracy miedzy ogniskami, oddziałami oraz członkami ZNP. Pojawiły się również pytania skierowane do prezesów, dotyczących m.in. najbardziej istotnych zadań KMN.

 Zobacz zdjęcia