Skontaktuj się z nami

Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Okręgu Podlaskiego

ul. Dobra 12
15-034 Białystok
Tel. (85) 653 76 33
Kom. 693 032 767
e-mail: podlaski@znp.edu.pl

Zapraszamy:
Poniedziałek 9:00 – 13:00
Wtorek 10:00 – 14:00
Środa 10:00 – 12:00
Czwartek 10:00 – 15:00
Piątek 10:00 – 15:00

X Międzyokręgowe Spotkanie KMN oraz III spotkanie z SEiR w ramach tzw. „ścieżki międzypokoleniowej”

3 kwietnia 2017

W dniach 17-19 marca 2017r. w związkowym hotelu LOGOS w Augustowie odbyło się już X Międzyokręgowe Spotkanie Szkoleniowe Klubów Młodego Nauczyciela w ramach współpracy pomiędzy Okręgiem Podlaskim ZNP oraz Okręgiem Warmińsko-Mazurskim ZNP. W tym samym czasie odbyło się również III spotkanie członków KMN z Okręgową Sekcją Emerytów i Rencistów w ramach tzw. „ścieżki międzypokoleniowej”.

Wśród zaproszonych gości udział wzięli:
Krzysztof Baszczyński – Wiceprezes Zarządu Głównego ZNP
Janusz Koziński – Prezes Okręgu Warmińsko-Mazurskiego ZNP
Andrzej Gryguć – Prezes Okręgu Podlaskiego ZNP
Maciej Sikut – Zastępca Przewodniczącego Centralnego Klubu Młodego Nauczyciela
Obecni byli również członkowie Zarządu OKMN, przedstawiciele oddziałowych KMN oraz członkowie OSEiR. Łącznie w szkoleniu udział wzięło ponad 50 osób.
Nasz Okręg reprezentowali przedstawiciele KMN z Sokółki, Siemiatycz, Grajewa, Moniek wraz z Prezesami Oddziałów.

Tematyka szkoleń była następująca:
1. Aktualności w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty (kol. K. Baszczyński)
2. Ocena pracy nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów prawnych (kol. Z. De-Mezer)
3. Kompetencje i zadania Społecznego Inspektora Pracy (kol. J. Kałmucki)
4. Wypadki w pracy – dokumentacja indywidualna i zbiorowa (kol. J. kałmucki)

Oprócz interesujących tematów poruszanych podczas szkolenia, uczestnicy spotkania skorzystali również z wycieczki do Wiżajn połączonej z degustacją regionalnych przysmaków.

Zarząd OKMN

Zobacz zdjęcia