Skontaktuj się z nami

Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Okręgu Podlaskiego

ul. Dobra 12
15-034 Białystok
Tel. (85) 653 76 33
Kom. 693 032 767
e-mail: podlaski@znp.edu.pl

Zapraszamy:
Poniedziałek 9:00 – 13:00
Wtorek 10:00 – 14:00
Środa 10:00 – 12:00
Czwartek 10:00 – 15:00
Piątek 10:00 – 15:00

Warsztaty dla przedstawicieli Klubów Młodego Nauczyciela w Warszawie

11 czerwca 2015

W dniach 8-9.06.2015r. w siedzibie Zarządu Głównego ZNP w Warszawie, odbyło się szkolenie członków Klubów Młodego Nauczyciela. Okręg Podlaski ZNP reprezentowała kol. Elwira Zabłocka – Przewodnicząca KMN w Sokółce.

Główną ideą seminarium było przygotowanie młodych związkowców do pełnienia odpowiedzialnych ról w organizacji, a tym samym zwiększenie ich udziału w pracach ciał decyzyjnych.

Jako pierwszy głos zabrał Prezes ZG ZNP Sławomir Broniarz, który przedstawił i zaprezentował uczestników szkolenia.

Następnie Ewa D. Będkowska – specjalistka ds. ICT w norweskim związku nauczycieli Utdanningsforbundet/Union od Education, szczegółowo omówiła etykę zawodową, którą posługują się tamtejsi nauczyciele. Poleciła również stronę internetową, która została stworzona wspólnie ze studentami studiów pedagogicznych – Union of Education Norway. Pani Będkowska podkreślała również różnice występujące miedzy nauczaniem w Polsce i Norwegii. W Norwegii nauczyciel jest specjalistą w swojej dziedzinie, rodzice bardzo ściśle współpracują z nauczycielami, ale nie ingerują w proces nauczania. Interweniują jedynie wtedy, gdy zauważą znaczące zaniedbania ze strony nauczyciela lub dyrektora szkoły.

Thomas Kehrbaum, absolwent Instytutu Pedagogiki Ogólnej Uniwersytetu Technicznego w Darmstadt, specjalista w zakresie pedagogiki pracy, kierownik wydziału doradztwa i kształcenia młodych członków związku przy Zarządzie Krajowym IG Metall, zastosował metodę warsztatową, aby przekazać jak ważne są umiejętności społeczne. Uczenie się na własny użytek, po to aby otrzymać dyplom, jest ważne, ale zdecydowanie istotniejsze jest uczenie się nieformalne, który trwa całe życie. Potrzebny jest jednak odpowiedni bodziec, który popchnie człowieka do zdobywania wiedzy. Umożliwi ona następnie odnalezienie swojego miejsca w społeczeństwie, w pracy.

Brigit Linssen, pracownik akademicki oraz wykładowczyni w Akademii Młodego Związkowca, przedstawiła mechanizm i proces powstania związku AoB. Podkreśliła, iż stworzony on został, aby szkolić młodych ludzi, żeby mogli zajmować wyższe stanowiska w związku, co jednak jest związane z pewną kulturą związkową. W Akademii uczestniczy jednorazowo 16 osób, które przechodzą dość trudną rekrutację, ponieważ stawiają oni na jakość, a nie na ilość. Kształcą tam podstawowe umiejętności komunikowania się, prezentacji siebie oraz wyników swojej pracy, prowadzenie dyskusji, zarządzanie osobami. Około 90% absolwentów Akademii otrzymało wyższe stanowisko po jej skończeniu.

Dorien König, nauczycielka, przewodnicząca młodych pracowników edukacji Green Wave w holenderskim związku nauczycieli Algemene Onderwijsbond, omówiła szczegółowo pracę Green Wave. Istnieje tam znaczący problem, jeżeli chodzi o nauczycieli, ponieważ w ciągu 5 lat około 75 % młodych nauczycieli odchodzi ze swego zawodu, a 63% wszystkich nauczycieli zastanawia się nad zmianą zawodu. Dlatego powstała struktura, przyciągająca młodych ludzi, dająca im odpowiednią wiedzę i wsparcie. Działa to na podobnych zasadach co w Polsce Kluby Młodego Nauczyciela. Kluczem do sukcesu okazała się komunikacja przez Facebook oraz Twitter, często również przygotowują ulotki i plakaty.

Jako ostatni, głos zabrał prezes Krzysztof Baszczyński, który omówił działania CKMN prowadzone do tej pory oraz przedstawił projekt regulaminu KMN.

 

Zobacz zdjęcia