Skontaktuj się z nami

Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Okręgu Podlaskiego

ul. Dobra 12
15-034 Białystok
Tel. (85) 653 76 33
Kom. 693 032 767
e-mail: podlaski@znp.edu.pl

Zapraszamy:
Poniedziałek 10:00 – 16:00
Wtorek 9:00 – 16:00
Środa 9:00 – 17:00
Czwartek 9:00 – 16:00
Piątek 9:00 – 15:00

Zaproszenie na X Kresowy Zjazd Młodych Nauczycieli w Sokółce

10 kwietnia 2018

Zarząd Oddziału ZNP w Sokółce wraz z Klubem Młodego Nauczyciela serdecznie zapraszają członków Klubów Młodego Nauczyciela na X Kresowy Zjazd Nauczycieli ,,Młodzi, Twórczy, Aktywni…”, który odbędzie się w dniach 10-12 maja 2018 r. w Sokółce.

Koszt udziału w Zjeździe wynosi 300 zł/os.

 Program Kresowego Zjazdu Nauczycieli maj 2018

 

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do dnia 27 kwietnia 2018 r.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: elwirazablocka@wp.pl

Numer telefonu Oddziału: 85 711 21 12

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Zakwaterowanie i wyżywienie: Zajazd Bakunówka, ul. A. Mickiewicza 2.

Wykłady i warsztaty: Sokólski Ośrodek Kultury – sala ,,Lira”, ul. Grodzieńska 1.

Wpłaty za udział w Zjeździe należy dokonywać przelewem na konto:

Zarząd Oddziału ZNP w Sokółce

Bank: PEKAO S.A. O/Sokółka

nr 90 1240 5240 1111 0000 5706 8581

z dopiskiem „X Kresowy Zjazd Nauczycieli”