Skontaktuj się z nami

Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Okręgu Podlaskiego

ul. Dobra 12
15-034 Białystok
Tel. (85) 653 76 33
Kom. 693 032 767
e-mail: podlaski@znp.edu.pl

Zapraszamy:
Poniedziałek 10:00 – 16:00
Wtorek 9:00 – 16:00
Środa 9:00 – 17:00
Czwartek 9:00 – 16:00
Piątek 9:00 – 15:00

Regulamin XXXI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Buławę Hetmańską”

14 stycznia 2018

Regulamin XXXI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego

„O Buławę Hetmańską”

 

Organizatorzy:

Cele:

Zasady uczestnictwa:

Terminy:

Nadsyłanie zestawów do 15 marca 2018 r., ogłoszenie wyników i wręczenie nagród podczas Nauczycielskich Spotkań Literackich  26 maja 2018 r. w Białymstoku.

Nagrody:

Ustalenia dodatkowe:

Organizatorzy nie zwracają prac nadesłanych na Konkurs i zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego publikowania w wydawnictwach okolicznościowych nagrodzonych, wyróżnionych przez Jury utworów. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości.

Osoby przystępujące do konkursu wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w publikacjach i ogłoszeniach wyników w myśl ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr. 133/97 poz. 883. Nadesłanie wierszy na Konkurs oznacza , iż uczestnik jest autorem nadesłanych tekstów i nie narusza praw osób trzecich.

Kontakt:

Okręg Podlaski ZNP – tel. 693 032 767; podlaski@znp.edu.pl